Aktualności

Wysokość składek członkowskich PZW w 2018 r.

Karta wędkarska opłaty

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE – OGÓLNO ZWIĄZKOWE
1. Składka członkowska – pełna 86,00 zł
2. Składka członkowska ulgowa 50%

 • młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
 • członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
 • mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat *
 • kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat *
43,00 zł
 3. Składka członkowska ulgowa 75%

 • członkowie uczestnicy do lat 16
 • członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
22,00 zł
 4. Wpisowe:

 • członka zwyczajnego PZW
 • członka uczestnika PZW
 

 • 25,00 zł
 • 12,00 zł
SKŁADKI NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD
1.  Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna  190,00 zł
2. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna ulgowa

 • młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
 • członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
 • mężczyźni od 65 roku życia
 • kobiety od 60 roku życia
 • osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich
95,00 zł
 3. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna ulgowa

 • członkowie uczestnicy do lat 16
 50,00 zł
4. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód okresowa:

 • 1-dniowa
 • 3-dniowa
 • 5-dniowa
 

 • 30,00 zł
 • 70,00 zł
 • 90,00 zł
OPŁATY DLA NIEZRZESZONYCH:
(do wędkowania wymagana jest karta wędkarska)
1. Opłaty 1-dniowe – Wszystkie wody Okręgu 123,00 zł
2. Opłata całoroczna – Wszystkie wody Okręgu 984,00 zł
3. Opłata za egzamin na kartę wędkarską Nie pobiera się
4. Legitymacja członkowska Bezpłatna

źródło: http://www.pzw.org.pl/rzeszow/cms/19293/wysokosc_skladek_wedkarskich_na_2018_rok

Related Posts