Aktualności

Konkurs plastyczny – regulamin

Koło Nr 5 „Łowca” serdecznie zaprasza dzieci i młodzież szkolną do udziału w konkursie plastycznym. Oczekujemy kreatywnej i twórczej interpretacji tematu „Wędkarstwo w oczach dzieci i młodzieży – czystość akwenów wodnych i ich otoczenia”. Wzory, kolory, faktury stanowią nieograniczone pole plastycznych interpretacji, a także wspaniałe inspiracje do tworzenia wyjątkowych prac plastycznych. Mamy nadzieje, że utoniemy w oceanie pomysłów!

Regulamin konkursu plastycznego

„Wędkarstwo w oczach dzieci i młodzieży –  czystość akwenów wodnych i ich otoczenia”

ORGANIZATOR:

Koło Wędkarskie Nr 5. „Łowca”

CELE KONKURSU:

Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom i młodzieży tematyki ochrony środowiska przyrodniczego, poszanowania jego praw oraz zainteresowanie ich wędkarstwem jako formą aktywnego spędzania czasu wolnego. 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych w wieku do 14 roku życia.

Mile będą widziane prace przedstawiające Zalew Rzeszowski, jego współczesna forma oraz wizje przyszłości pod względem spędzania wolnego czasu z wędką oraz ekologii.

Prace mogą być wykonywane w dowolnej technice plastycznej. Prace przestrzenne nie będą brane pod uwagę.

Pracę należy zabezpieczyć koszulką lub teczką oraz czytelnie opisać wg wzoru: imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły, numer telefonu, nazwisko nauczyciela lub opiekuna prowadzącego.  

TERMINY:

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2018 r.  na adres Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Rzeszów ul. Akacjowa 36, 35-113 Rzeszów z dopiskiem „Konkurs Mini Łowca”.

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród nastąpi dnia 2 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 podczas zawodów wędkarskich oraz pikniku w Parku Kultury i Wypoczynku w Rzeszowie 

UWAGI KOŃCOWE:

Najlepsze trzy prace wyłonione przez komisję, zostaną wyróżnione nagrodami honorowymi i rzeczowymi. 

Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca:

  • przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
  • wyraża zgodę na publikację swojej pracy i nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocji.

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i ogłoszenia wyników konkursu. 

Konkurs współfinansowany przez Urząd Miasta Rzeszowa oraz Polski Związek Wędkarski

Related Posts