Aktualności

Post pandemiczne otwarcie sezonu

21 czerwca zapraszamy wszystkich członków naszego koła na post pandemiczne otwarcie sezonu. Zawody odbędą się na żwirowni w Czarnej Sędziszowskiej zbiórka na cyplu.

Regulamin:

 1. Rodzaj zawodów: integracyjne
 2. Miejsce zawodów: wyrobisko po żwirowe, woda PZW w Czarnej Sędziszowskiej
 3. Termin zawodów: 21 czerwca 2020 r.
 4. Metoda połowu: spławikowo – gruntowa, łowimy na 2 wędki
 5. Zasada organizacyjna:
  1. w zawodach mogą brać udział członkowie Koła nr 5 „Łowca”
  2. zakaz używania łódek zdalnie sterowanych do wywozu zestawów.
  3. Każdy uczestnik biorący udział w zawodach winien posiadać przy sobie maseczkę lub przyłbicę. Brak maseczki lub przyłbicy skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa w zawodach.
  4. Podczas odprawy, losowania stanowisk, ważenia ryb i innych czynności wymagających większego skupienia osób, wymagane jest bezwzględne używanie maseczek lub przyłbic oraz zachowanie 2-metrowego dystansu społecznego.
  5. Każdy uczestnik zawodów podpisuje „Oświadczenie” zawierające m.in. imię i nazwisko oraz nr karty wędkarskiej na ewentualne potrzeby Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. Po upływie 3 tygodni od daty zawodów organizator zobowiązuje się do zniszczenia „oświadczeń”.
 6. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R
  1. nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb
  2. obowiązuje górny wymiar karpia 60 cm. Jeżeli zawodnik złapie karpia powyżej 60 cm. To zgłasza sędziemu lub koledze z stanowiska obok, który zważy i wypuści do wody.
  3. do siatki wrzucamy ryby poniżej 4 kg. W przypadku złowienia większej ryby, należy ją zgłosić sędziemu lub koledze z stanowiska obok, który ją zważy i wypuści do wody
  4. jeżeli zawodnik opuszcza stanowisko w czasie trwania zawodów, jego zestawy muszą być wyciągnięte z wody, odstępstwem od tego będzie, jeżeli jego osoba towarzysząca będzie ich pilnować
  5. Zawody będą przeprowadzane na żywej rybie, która po zważeniu trafi z powrotem do wody w myśl „złów i wypuść”.
 7. Stanowiska będą losowane, tak aby osoby, które przyjadą razem (rodzina oraz osoby zamieszkujące wspólne gospodarstwo domowe) mogły siedzieć razem.
 8. Za każdy gram złowionej ryby zawodnik otrzymuje 1 punkt.
 9. Komisja sędziowska może wykluczyć zawodnika z zawodów jeżeli będzie stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników oraz za:
  1. nie wykonanie poleceń sędziowskich
  2. przeszkadzanie zawodnikom
  3. używanie niestosownych wyrażeń,
  4. obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli, za złamanie tego punktu regulaminu grozi dyskwalifikacja o może przyznać punkty karne w wysokości 50 punktów za każde przewinienie polegające na niesportowym zachowaniu
  5. zawody odbywają się w klasyfikacji indywidualnej, każdy z zawodników przechowuje ryby w oddzielnej siatce.
 10. Komisja sędziowska ma decydujący i ostateczny głos w sprawach spornych
 11. Biorąc udział w zawodach zawodnicy wyrażają zgodę na nagrywanie, fotografowanie oraz wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych oraz promocyjnych Koła nr. 5 Łowca.
 12. Zawodnicy wpisujący się na listę startową akceptują niniejszy regulamin.

Related Posts