Aktualności

Zawody spławikowo-gruntowe

Zgodnie z harmonogramem w dniu 19 lipca odbędą się zawody spławikowo-gruntowe. Z przyczyn od nas niezależnych nie możemy przeprowadzić zawodów w Rzemieniu więc zmieniamy zbiornik i spotykamy się w Wólce Niedzwiedzkiej czyli na tzw. Niedźwiadku.

Harmonogram:

 • 7.00 zbiórka zawodników i zapisy na listę startową
 • 7.15- odprawa przed zawodami i losowanie stanowisk
 • 7.30 – rozejście się na stanowiska, przygotowania do zawodów
 • 8.00 – nęcenie i start 1 tury
 • 15.00 – koniec 1 tury, ważenie ryb, poczęstunek  
 • 15.30 – wręczenie nagród, zakończenie zawodów

Regulamin:

 1. Rodzaj zawodów: integracyjne
 2. Miejsce zawodów: Zbiornik Niedźwiadek, woda PZW w Wólce Niedźwiedzkiej
 3. Termin zawodów: 19 lipca 2020 r.
 4. Metoda połowu: spławikowo – gruntowa, łowimy na 2 wędki
 5. Zasada organizacyjna:
  • w zawodach mogą brać udział członkowie Koła nr 5 „Łowca”
  • zakaz używania łódek zdalnie sterowanych do wywozu zestawów.
  • Każdy uczestnik biorący udział w zawodach winien posiadać przy sobie maseczkę lub przyłbicę. Brak maseczki lub przyłbicy skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa w zawodach.
  • Podczas odprawy, losowania stanowisk, ważenia ryb i innych czynności wymagających większego skupienia osób, wymagane jest bezwzględne używanie maseczek lub przyłbic oraz zachowanie 2-metrowego dystansu społecznego.
  • Każdy uczestnik zawodów podpisuje „Oświadczenie” zawierające m.in. imię
   i nazwisko oraz nr karty wędkarskiej na ewentualne potrzeby Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. Po upływie 3 tygodni od daty zawodów organizator zobowiązuje się do zniszczenia „oświadczeń”.
 6. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego
  i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R

  • Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb
  • Obowiązuje górny wymiar karpia 60 cm. Jeżeli zawodnik złapie karpia powyżej 60 cm. To zgłasza sędziemu lub koledze z stanowiska obok, który zważy i wypuści do wody.
  • Do siatki wrzucamy ryby poniżej 4 kg. W przypadku złowienia większej ryby, należy ją zgłosić sędziemu lub koledze z stanowiska obok, który ją zważy i wypuści do wody
  • Jeżeli zawodnik opuszcza stanowisko w czasie trwania zawodów, jego zestawy muszą być wyciągnięte z wody, odstępstwem od tego będzie, jeżeli jego osoba towarzysząca będzie ich pilnować
  • Zawody będą przeprowadzane na żywej rybie, która po zważeniu trafi z powrotem do wody w myśl „złów i wypuść”.
 7. Za każdy gram złowionej ryby zawodnik otrzymuje 1 punkt.
 8. Komisja sędziowska:
  • może wykluczyć zawodnika z zawodów jeżeli będzie stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników oraz za:
   • nie wykonanie poleceń sędziowskich
   • przeszkadzanie zawodnikom
   • używanie niestosownych wyrażeń,
   • obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli, za złamanie tego punktu regulaminu grozi dyskwalifikacja
  • może przyznać punkty karne w wysokości 50 punktów za każde przewinienie polegające na niesportowym zachowaniu:
  • zawody odbywają się w klasyfikacji indywidualnej,  każdy z zawodników przechowuje ryby w oddzielnej siatce.
 9. Komisja sędziowska ma decydujący i ostateczny głos w sprawach spornych
 10. Biorąc udział w zawodach zawodnicy wyrażają zgodę na nagrywanie, fotografowanie oraz wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych oraz promocyjnych Koła nr. 5 Łowca.
 11. Zawodnicy wpisujący się na listę startową akceptują niniejszy regulamin.

Related Posts