Aktualności

Zawody Spławikowo -Gruntowe “Zwięczyca”

Harmonogram:
• 7.00 – zbiórka zawodników i zapisy na listę startową
• 7.10 – odprawa przed zawodami i losowanie stanowisk
• 7.15 – rozejście się na stanowiska, przygotowania do zawodów
• 8.00 – nęcenie
• 8.15 – start zawodów
• 13.00 – koniec zawodów, ważenie ryb, poczęstunek
• 13.30 – wręczenie nagród, zakończenie zawodów
Regulamin:
1.Rodzaj zawodów: integracyjne
2.Miejsce zawodów: Zbiornik Zwięczyca
3.Termin zawodów: 16 maja 2021 r.
4.Metoda połowu: spławikowo – gruntowa, łowimy na 2 wędki
5.Zasada organizacyjna:
– w zawodach mogą brać udział członkowie Koła nr 5 „Łowca”
– zakaz używania łódek zdalnie sterowanych do wywozu zestawów.
– Każdy uczestnik biorący udział w zawodach winien posiadać przy sobie maseczkę. Brak maseczki będzie brakiem możliwości uczestnictwa w zawodach.
– Podczas odprawy, losowania stanowisk, ważenia ryb i innych czynności wymagających większego skupienia osób, wymagane jest bezwzględne używanie maseczek oraz zachowanie 1,5 metrowego dystansu społecznego.
6.W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R
– Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb
– Obowiązuje górny wymiar karpia 60 cm. Jeżeli zawodnik złapie karpia powyżej 60 cm. To zgłasza sędziemu lub koledze z stanowiska obok, który zważy i wypuści do wody.
– Do siatki wrzucamy ryby poniżej 4 kg. W przypadku złowienia większej ryby, należy ją zgłosić sędziemu lub koledze z stanowiska obok, który ją zważy i wypuści do wody
– Jeżeli zawodnik opuszcza stanowisko w czasie trwania zawodów, jego zestawy muszą być wyciągnięte z wody, odstępstwem od tego będzie, jeżeli jego osoba towarzysząca będzie ich pilnować
– Zawody będą przeprowadzane na żywej rybie, która po zważeniu trafi z powrotem do wody w myśl „złów i wypuść”.
7.Za każdy gram złowionej ryby zawodnik otrzymuje 1 punkt.
8.Komisja sędziowska:
– może wykluczyć zawodnika z zawodów jeżeli będzie stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników oraz za:
— nie wykonanie poleceń sędziowskich
— przeszkadzanie zawodnikom
— używanie niestosownych wyrażeń,
— obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli, za złamanie tego punktu regulaminu grozi dyskwalifikacja
– może przyznać punkty karne w wysokości 50 punktów za każde przewinienie polegające na niesportowym zachowaniu:
– zawody odbywają się w klasyfikacji indywidualnej, każdy z zawodników przechowuje ryby w oddzielnej siatce.
9.Komisja sędziowska ma decydujący i ostateczny głos w sprawach spornych
10.Biorąc udział w zawodach zawodnicy wyrażają zgodę na nagrywanie, fotografowanie oraz wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych oraz promocyjnych Koła nr. 5 Łowca.
11.Zawodnicy wpisujący się na listę startową akceptują niniejszy regulamin.

Related Posts