Aktualności

Jak to jest z uprawnieniami do wędkowania osób poniżej 14 r.ż.

            Bardzo często wędkarze pytają o prawo do wędkowania swoich dzieci, które są nieletnie. W tym artykule postaramy się wyjaśnić jakie są prawa nieletnich pod naszą opieką, jak również z jakimi kosztami należy się liczyć aby dziecko uzyskało większą swobodę i możliwość własnego treningu wędkarskiego.

Według Regulaminu PZW karta wędkarska może być wydana jedynie osobie powyżej 14 roku życia. Jasno jest tutaj określone, że dziecko musi mieć ukończony 14 rok życia więc bardzo istotny jest tutaj dzień i miesiąc urodzin.  Powstaje pytanie: Czy dziecko poniżej 14 r.ż. może łowić ryby ? MOŻE!!!

 

Dziecko do lat 7 – niezrzeszone w PZW

– może łowić w limicie swojego opiekuna, maksymalnie na 1 wędkę

– może łowić jedynie w ramach łowisk i limitów opłaconych przez swojego opiekuna i w jego obecności

– konieczne jest aby karta opiekuna była opłacona w danym roku kalendarzowym

– Osoba sprawująca opiekę w trakcie łowienia odpowiada za przestrzeganie przez ww. niezrzeszonego wszelkich uregulowań obowiązujących na danym łowisku.

 

Dziecko do lat 7 – Zrzeszone w PZW

– ma swój własny limit połowu na 1 wędkę

– konieczna jest opieka osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarska, która nie musi być opłacona w danym roku kalendarzowym

– może łowić na wszystkich wodach dzierżawionych przez PZW w Polsce

 

Dziecko w wieku od 7 do 14 lat – niezrzeszona w PZW

– może łowić jedynie w ramach limitów i łowisk opłaconych przez swojego opiekuna i w jego obecności

– Osoba sprawująca opiekę w trakcie łowienia odpowiada za przestrzeganie przez ww. niezrzeszonego wszelkich uregulowań obowiązujących na danym łowisku.

 

Dziecko w wieku od 7 do 14 lat – Zrzeszone w PZW

– ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska (2 wędki) z zachowaniem wszelkich wymiarów ochronnych, limitem ilościowym i wagowym

– konieczna jest opieka osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarska ( karta nie musi być opłacona w danym roku kalendarzowym) która odpowiada za przestrzeganie przez podopiecznego postanowień RAPR , zasad uprawnionego do wędkarstwa oraz zasad etyki wędkarskiej

– Konieczny jest ciągły nadzór wędkującego nad swoimi wędkami

– może łowić na wszystkich wodach dzierżawionych przez PZW w Polsce

 

Koszty:

  • Osoba która wstępuje do PZW z ograniczeniem do 16 r.ż. – 37 zł za rok
  • Osoba która opłaca kontynuację przynależności do PZW do 16 r.ż. – 90 zł za rok
  • Opłata karty wędkarskiej osoby w wieku pomiędzy 16 a 24 r.ż. – 175 zł za rok

 

Uwaga!!

Osoba którą uprawnia się do prowadzenia szkoleń wędkarskich dla młodzieży jest jedynie Trener Wędkarstwa posiadający ukończony Kurs dla trenerów oraz legitymację opieczętowaną na dany rok kalendarzowy.

 

 

Zbijam Wędkarską 5 i Gorąco pozdrawiam

 Maciej Jarosz 😊

Related Posts