Aktualności

Zawody Rodzinne Koła nr 5 – Dzień Dziecka

Zbiornik Piątka – Stobierna 25 czerwca 2022 r. Zawody Rodzinne Koła nr 5. Dzień Dziecka
Harmonogram:
• 9.30 – zbiórka zawodników i zapisy na listę startową
• 9.45 – odprawa przed zawodami i losowanie stanowisk
• 10.00- rozejście się na stanowiska, przygotowania do zawodów
• 11.00 – nęcenie
• 11.10 – start
• 14.10 – koniec, ważenie ryb
• 14.30 – wręczenie nagród
Regulamin:
1. Rodzaj zawodów: Zawody Rodzinne – Dzień Dziecka
2. Miejsce zawodów: Stobierna
3. Termin zawodów: 25 czerwca 2022 r.
4. Metoda połowu: spławikowo -gruntowa, łowimy na 2 wędki
5. Zasada organizacyjna:
– W zawodach mogą brać udział członkowie Koła nr 5 „Łowca” oraz ich rodzinny.
– Zakaz używania łódek zdalnie sterowanych do wywozu zestawów.
6. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R i Okręgu Rzeszów
– nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb.
– obowiązuje górny wymiar karpia 60 cm. Jeżeli zawodnik złapie karpia powyżej 60 cm. zgłasza sędziemu , który zważy i wypuści do wody.
– do siatki wrzucamy ryby poniżej 4 kg. W przypadku złowienia większej ryby, należy ją zgłosić sędziemu lub koledze z stanowiska obok, który ją zważy i wypuści do wody
– jeżeli zawodnik opuszcza stanowisko w czasie trwania zawodów, jego zestawy muszą być wyciągnięte z wody, odstępstwem od tego będzie, jeżeli jego osoba towarzysząca będzie ich pilnować
– Zawody będą przeprowadzane na żywej rybie, która po zważeniu trafi z powrotem do wody w myśl „złów i wypuść”.
7. Stanowiska będą losowane, tak aby osoby, które przyjadą razem (rodzina oraz osoby zamieszkujące wspólne gospodarstwo domowe) mogły siedzieć razem.
8. Za każdy gram złowionej ryby zawodnik otrzymuje 1 punkt.
9. Komisja sędziowska:
– może wykluczyć zawodnika z zawodów jeżeli będzie stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników oraz za:
— nie wykonanie poleceń sędziowskich
— przeszkadzanie zawodnikom
— używanie niestosownych wyrażeń,
— obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli, za złamanie tego punktu regulaminu grozi dyskwalifikacja
– może przyznać punkty karne w wysokości 50 punktów za każde przewinienie polegające na niesportowym zachowaniu:
– zawody odbywają się w klasyfikacji indywidualnej, każdy z zawodników przechowuje ryby w oddzielnej siatce.
10. Komisja sędziowska ma decydujący i ostateczny głos w sprawach spornych
11. Biorąc udział w zawodach zawodnicy wyrażają zgodę na nagrywanie, fotografowanie oraz wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych oraz promocyjnych Koła nr. 5 Łowca.
12. Zawodnicy wpisujący się na listę startową akceptują niniejszy regulamin.

Related Posts