Aktualności

Mistrzostwa Koła GPX Feeder/Spławik

Głuchów 10 lipca 2022 r. „Mistrzostwa Koła GPX Feeder/Spławik”
Harmonogram:
GPX Feederowe
• 7.20 – zbiórka zawodników i zapisy na listę startową
• 7.25 – odprawa przed zawodami i losowanie stanowisk
• 7.30- rozejście się na stanowiska, przygotowania do zawodów
• 8.20 – nęcenie GPX Feederowe
• 8.30 – start GPX Feederowe
• 13.15 – koniec GPX Feederowe
• 13.30 – koniec GPX Feederowe, ważenie ryb, poczęstunek
• 14.00 – wręczenie nagród
GPX Spławikowe
• 6.50 – zbiórka zawodników i zapisy na listę startową
• 6.55 – odprawa przed zawodami i losowanie stanowisk
• 7.00 – rozejście się na stanowiska, przygotowania do zawodów
• 8.20 – nęcenie GPX Spławikowe
• 8.30 – start GPX Spławikowe
• 13.30 – koniec GPX Spławikowe, ważenie ryb, poczęstunek
• 14.00 – wręczenie nagród
Regulamin:
1. Rodzaj zawodów: Mistrzostwa Koła GPX Feeder/Spławik
2. Miejsce zawodów: Głuchów
3. Termin zawodów: 10 lipca 2022 r.
4. Metoda połowu: spławikowo – gruntowa, łowimy na 1 wędkę
5. Zasada organizacyjna:
– W zawodach mogą brać udział członkowie Koła nr 5 „Łowca”
– Uczestnicy zawodów mogą brać udział w GPX spławikowym lub feederowym.
– Punkty uzyskane w ramach GPX spławikowym lub feederowym będą sumowane po każdych zawodach i podawane do wiadomości zawodników.
– Listy rankingowe GPX publikowane będą po każdych zawodach.
– W przypadku udziału mniej niż 8 zawodników w poszczególnych klasyfikacjach, zostanie rozdana tylko nagroda za 1 miejsce a pozostałe nagrody zostaną rozdane jako dodatkowe na zawodach wyłączonych z GPX tj. Zawody 24h lub druzynowe.
– Zakaz używania łódek zdalnie sterowanych do wywozu zestawów.
6. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R i Okręgu Rzeszów
– nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb.
– obowiązuje górny wymiar karpia 60 cm. Jeżeli zawodnik złapie karpia powyżej 60 cm. zgłasza sędziemu , który zważy i wypuści do wody.
– do siatki wrzucamy ryby poniżej 4 kg. W przypadku złowienia większej ryby, należy ją zgłosić sędziemu lub koledze z stanowiska obok, który ją zważy i wypuści do wody
– jeżeli zawodnik opuszcza stanowisko w czasie trwania zawodów, jego zestawy muszą być wyciągnięte z wody, odstępstwem od tego będzie, jeżeli jego osoba towarzysząca będzie ich pilnować
– Zawody będą przeprowadzane na żywej rybie, która po zważeniu trafi z powrotem do wody w myśl „złów i wypuść”.
7. Stanowiska będą losowane, tak aby osoby, które przyjadą razem (rodzina oraz osoby zamieszkujące wspólne gospodarstwo domowe) mogły siedzieć razem.
8. Za każdy gram złowionej ryby zawodnik otrzymuje 1 punkt.
9. Komisja sędziowska:
– może wykluczyć zawodnika z zawodów jeżeli będzie stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników oraz za:
— nie wykonanie poleceń sędziowskich
— przeszkadzanie zawodnikom
— używanie niestosownych wyrażeń,
— obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli, za złamanie tego punktu regulaminu grozi dyskwalifikacja
– może przyznać punkty karne w wysokości 50 punktów za każde przewinienie polegające na niesportowym zachowaniu:
– zawody odbywają się w klasyfikacji indywidualnej, każdy z zawodników przechowuje ryby w oddzielnej siatce.
10. Komisja sędziowska ma decydujący i ostateczny głos w sprawach spornych
11. Biorąc udział w zawodach zawodnicy wyrażają zgodę na nagrywanie, fotografowanie oraz wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych oraz promocyjnych Koła nr. 5 Łowca.
12. Zawodnicy wpisujący się na listę startową akceptują niniejszy regulamin.

Related Posts