1. Rodzaj zawodów
  • jedno dniowe, otwarte, indywidualne, towarzysko – integracyjne
 2. Miejsce zawodów
  • Żwirownia – Rzeszów ul. Kwiatkowskiego
 3. Termin zawodów
  • 1 czerwca 2019 r.
 4. Metoda połowu
  • spławikowe, łowimy na 1 wędkę
 5. Zasady organizacyjne
  • w zawodach mogą brać udział dzieci i młodzież w wyznaczonych poniżej grupach wiekowych
   • I grupa wiekowa od 5 do 9 lat
   • II grupa wiekowa od 10 do 14 lat
  • rejestracja podczas zawodów od godziny 8:00 do godziny 8:30
  • rozpoczęcie zawodów godzina 9:00  zakończenie około godziny 16:30
   • każda tura zawodów odbywać się będzie 1,5 godziny
   • dzieci nie uczestniczące w poszczególnych turach zawodów będą mogły korzystać z przygotowanych atrakcji oraz konkursów przez cały okres trwania zawodów
  • w zawodach mogą brać udział członkowie PZW oraz mieszkańcy Rzeszowa niezrzeszeni w PZW (pod warunkiem  wcześniejszego poinformowania Organizatorów w celu wpisania na listę  osób zwolnionych z opłat przez Zarząd Okręgu Rzeszów podczas wstępnej rejestracji)
  • maksymalna ilość zawodników: 160 osób
  • wstępne zapisy na zawody przeprowadzone zostaną poprzez stronę internetową www.lowca5.pl od 9 maja do 29 maja 2019 r. w celu oszacowania zapotrzebowania na poszczególne grupy wiekowe oraz  przygotowania nagród
  • w czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R.
  • nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb
  • zawodnicy muszą posiadać odpowiednią siatkę (minimum 2 obręcze o średnicy powyżej 40 cm) do przechowywania ryb w stanie żywym
  • zawodnik łowi jedną wędką trzymaną na ręku lub umieszczoną na podpórce z jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu z wędką. Dozwolona jest pomoc Opiekuna wyłącznie przy odhaczaniu ryby, nęceniu  i zakładaniu przynęty
  • w przypadku złowienia większej ryby, należy ją zgłosić sędziemu sektorowemu, który ją zważy i wypuści niezwłocznie do wody
  • zawody będą przeprowadzane na żywej rybie, która po zważeniu trafi z powrotem do wody w myśl zasady „złów i wypuść”
  • zakaz spożywania alkoholu
  • za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas zawodów oraz pikniku odpowiadają opiekunowie
  • stanowiska będą losowane. Jednakże forma zawodów odbiegać będzie od zasad organizacji zawodów sportowych, przybierając formę imprezy towarzyskiej mającej na celu promocję sportu wędkarskiego. Dlatego też organizator mając na uwadze integracyjny charakter zawodów, przed losowaniem zezwala na dobranie się w grupy tak aby obok siebie siedzieli zaprzyjaźnieni zawodnicy, którzy będą sobie w tych  zmaganiach pomagać. Wszelka pomoc bowiem w tych zawodach jest najbardziej wskazana i mile widziana.
 6. Ocena sędziowska i zasady
  • za każdy gram złowionej ryby zawodnik otrzymuje 1 punkt
  • komisja sędziowska
   • może wykluczyć zawodnika z zawodów jeżeli będzie stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników
   • może przyznać punkty karne w wysokości 50 punktów za każde przewinienie polegające na niesportowym zachowaniu:
    • nie wykonanie poleceń sędziowskich
    • przeszkadzanie zawodnikom
    • używanie niestosownych wyrażeń
    • obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli
   • Komisja sędziowska ma decydujący i ostateczny głos w sprawach spornych
 7. Informacje dodatkowe
  • Organizator udostępnia osobą nie posiadającym sprzętu wędkarskiego a chcących spróbować swoich sił w tym sporcie, 25 gotowych zestawów (wędka typu BAT wraz z żyłką, spławikiem ciężarkami, haczykiem oraz siatką wędkarską)
  • Wypożyczenie sprzętu odbywać się będzie bezpośrednio przed zawodami na zasadach odrębnego regulaminu
  • Organizator nie pobiera opłat za wypożyczenie sprzętu
 8. Zawodnicy/opiekunowie rejestrujący się podczas zawodów bądź przez elektroniczny system rejestracji akceptują powyższy regulamin oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z organizacją i przeprowadzeniem zawodów oraz wyrażają zgodę na nagrywanie i publikowanie wizerunku i głosu na filmach oraz zdjęciach, które zostaną zamieszczone na stronach lowca5.pl, www.pzw.org.pl/rzeszow/, YouTube  oraz na wszystkich stronach Facebook Koła Nr.5 Łowca. Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest w pełni dobrowolne ale niezbędne do rejestracji. Wszelkie dane osobowe nie będą przechowywane a bezpośrednio po zawodach trwale usunięte.

7:30 – 8:00 Rejestracja uczestników
7:55 – 8:00 Przywitanie zawodników przez Zarząd Koła Nr 5 „Łowca”
8:00 – 8:15 Losowanie stanowisk i rozmieszczenie zawodników I tury.
8:15 – 8:30 Przygotowanie do zwodów I tura (rozłożenie sprzętu, nęcenie itp.)
8:30 – 10:00 I tura zawodów dla dzieci w przedziale wiekowym 5 – 9 lat.
10:00 – 10:15 Ważenie ryb i podsumowanie wyników I tury
10:00 – 10.15 Losowanie stanowisk i rozmieszczenie zawodników II tury.
10:15 – 10.30 Przygotowanie do zwodów II tura (rozłożenie sprzętu, nęcenie itp.)
10:30 – 12:00 II tura zawodów dla dzieci w przedziale wiekowym 5 – 9 lat.
12:00 – 12:15 Ważenie ryb i podsumowanie wyników II tury 5 – 9 lat.
12:00 – 12:15 Losowanie stanowisk i rozmieszczenie zawodników I tury. 10 – 14 lat.
12:15 – 12:30 Przygotowanie do zwodów I tury (rozłożenie sprzętu, nęcenie itp.) 10 – 14 lat.
12:30 – 14.00 I tura zawodów dla dzieci w przedziale wiekowym 10 – 14 lat.
14:00 – 14:15 Ważenie ryb i podsumowanie wyników I tury 10 – 14 lat.
14:00 – 14:15 Losowanie stanowisk i rozmieszczenie zawodników II tury. 10 – 14 lat.
14:15 – 14:30 Przygotowanie do zwodów I tury (rozłożenie sprzętu, nęcenie itp.) 10 – 14 lat.
14:30 – 16:00 II tura zawodów dla dzieci w przedziale wiekowym 10 – 14 lat.
16:00 – 16:15 Ważenie ryb i podsumowanie wyników II tury.
16:15 – 16:30 Wręczenie nagród i dyplomów.
16:30 Zakończenie zawodów.

*8:30 – 15:00 Przeprowadzane będą liczne konkursy wraz z nagrodami

Patronat i Sponsorzy

Mind Your English