Wykaz wód Okręgu w Rzeszowie udostępnionych do wędkowania w 2020 r.

WYKAZ WÓD PZW OKRĘGU W RZESZOWIE UDOSTĘPNIONYCH DO WĘDKOWANIA.

TAB. I. Obwody rybackie wody nizinne Okręgu (płynące).

Obwód

Rybacki Nr

Granice obwoduPow. haWystępujące zbiorniki / Uwagi 
Wisłok 3Wisłok od ujścia rzeki Stobnica do mostu kolejowego             w m. Rzeszów wraz ze zbiornikiem Rzeszów i rzeką Strug    od mostu w Tyczynie do ujścia  zbiornika w Rzeszowie.102,20Zbiornik Rzeszów od zapory do cofki zbiornika w m. Zwięczyca – ujęcie wody dla m. Rzeszowa.
Wisłok 4Wisłok od mostu kolejowego w m. Rzeszów do ujścia do rzeki San w m. Dębno. 311,00Zbiorniki: Nowa Wieś, Czyste, Grodzisko Górne, Głuchów, Tama Żołynia. 
Wisłoka 3 Wisłoka od ujścia potoku Jodłówka do ujścia potoku Dulcza  w m. Pilzno. 122,00Zbiornik Mokrzec (Pilzno). 

.

Wisłoka 4

Wisłoka od ujścia potoku Dulcza w m. Pilzno do ujścia potoku Tuszymka wraz z dopływami. Wielopolka w m. Ropczyce    od mostu drogowego przy ul. Strażackiej do ujścia Wisłoki. Tuszymka – Zbiorniki: Kamionka, Cierpisz, Tuszymka powyżej zb. Cierpisz  wraz z dopływami, Tuszymka poniżej mostu drogowego 50 m w m. Kamionka do progu przy młynie w m. Ocieka.155,30Zbiorniki: Kamionka, Cierpisz.
Wisłoka 5Wisłoka od ujścia potoku Tuszymka do ujścia do Wisły wraz  z dopływami.140,70 
 
San 9San od ujścia rzeki Wisłok w m. Dębno do ujścia Tanwi w m. Ulanów wraz z dopływami556,79Zbiorniki: Brzóza Królewska, Niedźwiadek, Ożanna, Jelna, Struga-Ulanów, Rudnik N. Sanem
Stobnica 1Od źródeł do mostu drogowego na drodze Nr 991                    w miejscowości Lutcza.23,30 Zbiornik Blizne.

TAB. II. Wody nizinne – zbiorniki różne.

Nazwa zbiornikaPow. haUwagi
Błażkowa, Brzyska 25,744 wyrobiska pożwirowe. 

Obowiązujące zasady:

– Zakaz zabierania amura

Stawy Trzciana8,722 stawy.

Obowiązujące zasady:

– Mały staw będzie pozostawał w użytkowaniu Pro-Golf sp. z o. o. z wyznaczonymi miejscami do parkowania dla użytkowników PZW. 

  Część małego stawu od strony drogi (strona wschodnia) będzie wykorzystywana przez PZW.

– Duży staw będzie pozostawał w użytkowaniu PZW wraz z terenem o szerokości 7 metrów wokół stawu oraz terenem pomiędzy stawami.

– Zakaz wędkowania w godzinach nocnych (od zachodu do wschodu słońca – obowiązuje godzina kalendarzowa).

– Zakaz spinningowania.

– Zakaz zabierania amura do 40 cm.

– Zakaz wjazdu pojazdami samochodowymi i motocyklami na groble otaczające zbiornik.

– Zabrania się kopania, wydobywania lub niszczenia nawierzchni torfowej wokół brzegów.

Żwirownia Rzeszów0,89Wyrobisko pożwirowe.

Informacja

Brzeg od strony ul. Kwiatkowskiego jest własnością osób, z którymi Okręg nie zawarł umowy.

Połów z tego brzegu jest możliwy po uzyskaniu zezwolenia od właściciela tego terenu.

Zbiorniki Łętownia5,712 wyrobiska pożwirowe.
Stawy Głogów Młp.3,203 stawy. 

Obowiązujące zasady:

-Wędkowanie możliwe wyłącznie od wschodu do zachodu słońca (obowiązuje godzina kalendarzowa).

-Zakaz zabierania amura do 50 cm , limit dobowy 1 sztuka

Rakszawa Brzeźnik2,304  stawy. 

Obowiązujące zasady:

– Zakaz spinningowania.

Otałęż22,34Wyrobisko pożwirowe. 
Czarna Sędziszowska44,792 wyrobiska pożwirowe. 

 Obowiązujące zasady:

– Zakaz zabierania amura.

– Zakaz wstępu i połowu z wyspy.                                                                                                                                                                                                              – Zakaz zabierania leszcza do 35 cm , limit dobowy 5 sztuk.

– Zakaz parkowania samochodów, camperów oraz przyczep samochodowych na czas trwania zawodów i imprez wędkarskich  

Lipie I10,00Wyrobisko pożwirowe.

Obowiązujące zasady:

– Jest to łowisko „ no- kill”

– Brzeg południowy zbiornika wyłączony z wędkowania – tarlisko.

– Zakaz używania łódek elektrycznych zdalnie sterowanych do wywożenia zanęty i przynęty.

– Zakaz palenia ognisk.

Glinianka Dobrzechów3,80Wyrobisko.                                                                                                                                                                         

Obowiązujące zasady:

– Zakaz zabierania amura i lina

Stawy Tarnawka6,334 stawy. 

Obowiązujące zasady: 

– Zakaz zabierania amura.

– Dojazd do stawów jest możliwy wyłącznie drogą wyznaczoną przez Nadleśnictwo Kańczuga. 

Mrowla – Lipie II11,20Wyrobisko pożwirowe. 

Obowiązujące zasady:

– Zakaz pływania i wędkowania ze sprzętu pływającego. 

– Zakaz używania łódek sterowanych radiem do wywozu zanęt i przynęt.

Strzegocice I i II53,112 wyrobiska pożwirowe.                                                                                                                                              

Obowiązujące zasady: 

– Dopuszcza się połowu ryb z zarejestrowanego sprzętu pływającego (wiosłowego lub z silnikiem elektrycznym) oraz łódek zdalnie sterowanych.

Zbiornik Floryda3,001 zbiornik.
Brzóza Stadnicka1,11Zbiornik zaporowy. 

 Obowiązujące zasady :

– Zakaz zabierania amura.

Rakszawa Górna1,602 stawy. 

Obowiązujące zasady:

– Staw nr 2:

– Jest to łowisko ”no-kill”

– Obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych ryb w tym śniętych, znalezionych na łowisku. Nie dotyczy suma (zasady ogólne).

– Obowiązuje posiadanie maty, podbieraka – połów ryb zgodnie z pkt.12 i 13 zasad ogólnych.

– Połów ryb na stawie dozwolony jest wyłącznie w dzień tj. od wschodu do zachodu słońca (obowiązuje godzina kalendarzowa).

– Zakaz wędkowania na martwą i żywą rybkę

– Zakaz brodzenia.

– Zakaz korzystania ze środków pływających (nie dotyczy łódek elektrycznych zdalnie sterowanych).

Staw Browarny1,261 Staw.

Obowiązujące zasady: 

– Jest to łowisko „ no- kill”

– Obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych ryb w tym śniętych, znalezionych na łowisku. Nie dotyczy suma (zasady ogólne).

– Obowiązuje posiadanie maty, podbieraka oraz środka odkażającego przy połowie ryb dowolnymi metodami.

– Połów ryb na stawie dozwolony jest wyłącznie w dzień tj. od wschodu do zachodu słońca (obowiązuje godzina kalendarzowa), na 1 wędkę (wyjątek stanowią zawody wędkarskie, na które zgody udzieli ZO PZW w Rzeszowie).

– Obowiązuje zakaz wędkowania z brzegów:

– północnego tj. od strony ul. Konopnickiej,

– zachodniego tj. od strony ul. Cetnarskiego.

– Zakaz wędkowania na martwą i żywą rybkę.

– Zakaz brodzenia.

– Zakaz korzystania ze środków pływających (nie dotyczy łódek elektrycznych zdalnie sterowanych).

Zwięczyca1,90Zbiornik pożwirowy. 

 Obowiązujące zasady : 

– Zakaz używania łódek elektrycznych zdalnie sterowanych do wywożenia zanęt i przynęt.

Stawy Janda1,702 stawy. 

Obowiązujące zasady:

– Od dnia 01.01.2019 r. do 28.02.2019 r. – zakaz połowu w godzinach 19.oo-06.oo

– Od dnia 15.10.2019 r. do 31.12.2019 r. – zakaz połowy w godzinach 19.oo-06.oo

Stawy w Weryni15,776 stawów.

Obowiązujące zasady:

– Na stawach w Weryni wędkujący są zobowiązani do poddania się kontroli przeprowadzonej przez Straż Miejską. 

– Ponadto wprowadza się dodatkowe ograniczenia na poszczególnych stawach:

– Zakaz zabierania amura,

Zakaz spinningowania i połowu na sztuczną muchę od dnia 1 stycznia do 30 kwietnia- dotyczy wszystkich stawów.

1. Staw Nr 1:

– Jest to łowisko „no – kill” – obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych ryb w tym śniętych znalezionych na łowisku. Nie dotyczy suma (zasady ogólne)

– Obowiązek  posiadania i używania maty oraz podbieraka jak w zasadach ogólnych (pkt. 12,13).

– Połów ryb na stawie dozwolony jest wyłącznie w dzień tj. od wschodu do zachodu słońca (obowiązuje godzina kalendarzowa). 

  Wyjątek stanowią zawody wędkarskie, na które zgody udzielił Zarząd Okręgu.

– Obowiązuje całkowity zakaz przebywania i połowu w godzinach nocnych ( tj. od zachodu do wschodu słońca) na grobli pomiędzy Stawem Nr 1(no- kill),           a Stawem Nr 2.

– W dzień dopuszcza się połów na Stawie Nr 2 z grobli od strony Stawu Nr 1.

– Na stawie Nr 1 wprowadza się zakaz wędkowania na martwą i żywą rybkę oraz brodzenia.

Zbiornik Przychojec1,00Zbiornik. 
Stawy TC Dębica3,004 stawy. 

Obowiązujące zasady:

– Wędkowanie możliwe wyłącznie od wschodu do zachodu słońca (obowiązuje godzina kalendarzowa).

– Na zbiorniku B (środkowym) obowiązuje zakaz wędkowania indywidualnego (dopuszczone tylko zawody wędkarskie Kół po uzyskaniu zgody Zarządu Okręgu)
– Zakaz przebywania na lodzie i połowu z lodu na zbiornikach A, B, C i D

– Zbiornik „A” Lubelski – obowiązuje zakaz zabierania płoci i amura, wymiar leszcza 30 cm oraz 3 sztuki na dobę.

– Zbiornik „C” Pawełkowy – jest to łowisko „no – kill”.

– Zbiornik „D” Dziki Staw – obowiązuje zakaz zabierania amura, dopuszcza się wędkowanie z lodu.

Zbiornik Rzeszów48,00Zbiornik zaporowy. 
Zbiornik Nowa Wieś3,00Zbiornik zaporowy. 
Tama Żołynia3,00Zbiornik zaporowy. 
Zbiornik Głuchów3,90Zbiornik zaporowy. 
Zbiornik Czyste8,80Zbiornik zaporowy.
Zbiornik Mokrzec100,00Zbiornik zaporowy.

Obowiązujące zasady:

 leszcz limit dobowy 5 sztuk.

Zbiornik Kamionka7,00Zbiornik zaporowy. 
Zbiornik Cierpisz2,50Zbiornik zaporowy. 
Zbiornik Brzóza Królewska8,00Zbiornik zaporowy.
Zbiornik Ożanna18,00Zbiornik zaporowy.
Zbiornik Niedźwiadek8,10Zbiornik zaporowy.

Obowiązujące zasady:

– Zakaz brodzenia.

– Zakaz połowu z łodzi i innych środków pływających, dopuszcza się wywożenia przynęt i zanęt z łódek zdalnie sterowanych.

Zbiornik Blizne8,00Zbiornik zaporowy.
Zbiornik Jelna0,61Zbiornik zaporowy.
Zbiornik Rudnik N. Sanem0,80Zbiornik zaporowy.
Zbiornik Grand- Chotowa3,0Zbiornik zaporowy.

 Obowiązujące zasady :

– Jest to zbiornik „no- kill” dla ryb łososiowatych.

– Wprowadzenie od korony zapory do 1 km w górę rzeki Chotowianka możliwości połowu ryb wyłącznie metodą spinningową i muchową.

– Na łowisku obowiązuje stosowanie haczyków i kotwic bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru.

– Zakaz łowienia spod lodu.

Zbiornik Grodzisko Górne0,80Zbiornik zaporowy.

Obowiązujące zasady:

– Jest to łowisko „no-kill”.

Zbiornik Struga, Ulanów0,50Zbiornik zaporowy .
Rzemień Stawy Nr 1 i 25,972 stawy.

Obowiązujące zasady:

– Jest to łowisko „no-kill” – obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych ryb w tym śniętych znalezionych na łowisku. 

– Połów ryb dozwolony jest wyłącznie w dzień tj. od wschodu do zachodu słońca (obowiązuje godzina kalendarzowa).

– Zakaz brodzenia. 

– Zezwala się na nocny połów ryb w weekendy od 1 maja do 31 października.

Rzemień Staw Nr 3  7,51 staw

Obowiązujące zasady:

– Zezwala się na łowienie całodobowe od 1 maja do 31 października.

Glinianka Kolbuszowa0,241 zbiornik. 
Cmolas- Dąbrówki0,071 zbiornik.
Męciszów32,002 wyrobiska pożwirowe.

Obowiązujące zasady:

Zbiornik Męciszów Nr 2 :

– Zakaz wjazdu na półwyspy zgodnie z oznaczeniem.

Dylągówka1,001 zbiornik.
Wola Dalsza26,001 zbiornik

Obowiązujące zasady:

– Zakaz brodzenia.

– Zakaz kąpieli

– Zakaz stawiania bojek za wyjątkiem markerów połączonych na stałe linką z wędziskiem.

– Zakaz połowu amura.

Świętoniowa15,003 zbiorniki

Obowiązujące zasady :

Zbiornik Nr 1

– Zakaz używania sprzętu pływającego (nie dotyczy łódek elektrycznych zdalnie sterowanych).

– Jest to łowisko „ no- kill”

– Zakaz zabierania i przetrzymywania złowionych ryb.

– Zakaz brodzenia.

– Obowiązek posiadania maty, podbieraka oraz środka do dezynfekcji.

– Zakaz brania ryb pod skrzela oraz robienia zdjęć na stojąco.

Zbiornik Nr 2 i 3 

– Zakaz używania sprzętu pływającego (nie dotyczy łódek elektrycznych zdalnie sterowanych).

– Zakaz kąpieli.

– Zakaz stawiania bojek za wyjątkiem markerów połączonych na stałe linką z wędziskiem.

– Zakaz palenia ognisk nad zbiornikiem.

– Zakaz zabierania amura.

TAB. III. Wody krainy pstrąga i lipienia (górskie).

Obwód rybacki NrRzeka, potokSzczegółowe granice wód krainy pstrąga i lipieniaDozwolone metody wędkowania, przynęty i inne specjalne ograniczenia i zakazy.
Stobnica 1Stobnica
z dopływami
Od  mostu drogowego na drodze Nr 991                        w miejscowości Lutcza do ujścia do Wisłoka.Metoda muchowa, spinningowa.
Wisłok 3PstrągówkaOd źródeł do ujścia do Wisłoka.Metoda muchowa, spinningowa.
Gwoźnica       z dopływamiOd źródeł do ujścia do Wisłoka.Metoda muchowa, spinningowa.

Obowiązujące zasady:

– Zakaz połowu od 1 września do 31 stycznia.

Strug              z dopływamiOd źródeł do mostu drogowego w Tyczynie.Metoda muchowa, spinningowa.
San 9TrzebośnicaOd źródeł do mostu w m. Judaszówka droga na Smycze.Metoda muchowa, spinningowa. 
Złota 1            z dopływamiOd źródeł do ujścia do Sanu.Metoda muchowa, spinningowa. 
Złota 2           z dopływamiOd źródeł do stopnia betonowego w m. Ożanna przed cofką zb. Ożanna.Metoda muchowa, spinningowa. 
Wisłoka 3SłotowskiOd źródeł do ujścia do Wisłoki.Metoda muchowa i spinningowa.
Dopływ
z Połomii
Od źródeł do ujścia do Wisłoki.Metoda muchowa i spinningowa.
Wisłoka 4DulczaOd źródeł do ujścia do Wisłoki.Metoda muchowa i spinningowa.
Chotowski
z dopływami
Od źródeł do ujścia do Wisłoki.Metoda muchowa i spinningowa. 
OstraOd źródeł do ujścia do Wisłoki.Metoda muchowa i spinningowa. 

Czarna

(Grabinka) 

z dopływami

 Od źródeł do jazu w miejscowości Straszęcin.

 do ujścia do Wisłoki

Metoda muchowa i spinningowa. 
Metoda muchowa, spinningowa. 

Wielopolka

z dopływami

Od źródeł do m. Ropczyce most drogowy                     ul. Strażacka.Metoda muchowa, spinningowa. 
TuszymkaOd progu przy młynie w miejscowości Ocieka do ujścia do Wisłoki.

Metoda muchowa i spinningowa. 

Zakaz połowu na odcinku od korony zapory piętrzącej wody zbiornika  Kamionka do 50 metrów poniżej mostu drogowego        w miejscowości Kamionka.

   Wisłoka 5Ruda (Młynówka)

Od jazu piętrzącego wodę do stawów rybnych 

w miejscowości Dobrynin do ujścia do Wisłoki.

Metoda muchowa, spinningowa .

OBRĘBY OCHRONNE:

Zgodnie z rozporządzeniem Nr 135/02 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.08.2002 r.        na terenie działania PZW Okręg w Rzeszowie obowiązują następujące obręby ochronne:

 1. Na rzece Wisłok w Rzeszowie – przy zaporze 200 m powyżej i 200 m poniżej zapory.
 2. Na rzece Wisłok w Rzeszowie na odcinku 150 m powyżej i 150 m poniżej progu piętrzącego Elektrociepłowni Załęże.
 3. Na rzece Wisłok na odcinku 1500 m powyżej i 50 m poniżej mostu drogowego         na drodze wojewódzkiej Nr 988 w miejscowości Żarnowa, w okresie                          od 1 października do końca lutego.
 4. Na rzece Wisłok w miejscowości Rzeszów, na odcinku od kładki dla pieszych          (ul. Podwisłocze) do mostu Zamkowego (aleja mjr W. Kopisto), w okresie                 od 1 listopada do końca lutego.
 5. Na rzece Wisłoka w miejscowości Mokrzec na odcinku 200 m powyżej i 200 m poniżej progu piętrzącego wodę.
 6. Na rzece Wisłoka na odcinku 100 m powyżej i 200 m poniżej progu wodnego piętrzącego wodę dla ujęcia wody w Dębicy.
 7. Na rzece Wisłoka na odcinku 100 m powyżej i 100 m poniżej progu wodnego piętrzącego wodę dla ujęcia wody w Mielcu.
 8. Na rzece Wisłoka na odcinku 700 m poniżej i 50 m powyżej mostu drogowego przy ulicy Kościuszki w miejscowości Dębica, w okresie od 1 października do końca lutego.
 9. Na rzece San na odcinku 200 m poniżej i 50 m powyżej mostu drogowego na drodze wojewódzkiej Nr 877 w miejscowości Stare Miasto, w okresie od 1 października       do końca lutego.
 10. Na rzece San na odcinku 200 m poniżej i 50 m powyżej mostu drogowego na drodze w miejscowości Rzuchów, w okresie od 1 października do końca lutego.
 11. Na potoku Ruda w miejscowości Dobrynin, od źródeł do jazu piętrzącego, kierującego wodę do stawów rybnych w miejscowości Dobrynin, wraz z dopływami w tej części zlewni.
 12. Na rzece Tuszymka na odcinku od korony zapory piętrzącej wody zbiornika do 50 m poniżej mostu drogowego w miejscowości Kamionka, wraz z przepławką dla ryb.

W sytuacji zetknięcia się z działalnością kłusowniczą na naszych wodach prosimy o kontakt:

Państwowa Straż Rybacka w Rzeszowie:

Tel. (0-17) 862 68 48

e- mail : psr@rzeszow.uw.gov.pl

W przypadku stwierdzenia śnięcia ryb lub zanieczyszczenia akwenu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Tel.(0-17) 854-38-41, 854-36-83

e- mail: wios@wios.rzeszow.pl

lub powiadom najbliższą jednostkę Policji

Tel. 997, 112

oraz Biuro Zarządu Okręgu w Rzeszowie

Tel.(0-17) 85 49 801

e- mail: pzw.rzeszow@gmail.com

Adres kontaktowy:

Okręg PZW w Rzeszowie. 35-113 ul. Akacjowa 36, 

tel. (017) 85-49-801, fax (017) 85-04-351 

www.pzw.org.pl/rzeszow    

e-mail: pzw.rzeszow@gmail.com