Zarząd koła

 

Prezes Koła Grzegorz Zuber (tel. +48 796 110 312)
V-ce Prezes ds. sportu Piotr Pernak
V-ce Prezes ds. młodzieży Maciej Jarosz (tel. +48 512 461 409)
Skarbnik Roman Nycz (tel +48 504 334 484)
Sekretarz Paweł Tatar
Członek Zarządu Arkadiusz Krupa
Członek Zarządu Grzegorz Jacek
Członek Zarządu Jan Komisarz
Członek Zarządu Paweł Kalandyk

Komisja rewizyjna

Przewodniczący Marcin Komisarz
Z-ca przewodniczącego Paweł Maguda
Członek Komisji Daniel Hul

Sąd koleżeński

Przewodniczący Jacek Komisarz
Z-ca przewodniczącego Gabriel Król
Członek Sądu Damian Strzępek
Członek Sądu Jakub Wąsik
Członek Sądu Adam Kempa

Rzecznik dyscyplinarny

Rzecznik Paweł Grabski

Społeczna Straż Rybacka

Komendant Paweł Tatar