Zarząd koła

 

Prezes Koła Grzegorz Zuber (tel. +48 796 110 312)
V-ce Prezes ds. sportu Łukasz Żółty
V-ce Prezes ds. młodzieży Piotr Pernak
Skarbnik Roman Nycz (tel +48 504 334 484)
Sekretarz Paweł Tatar
Członek Zarządu Artur Król
Członek Zarządu Maciej Kata

Komisja rewizyjna

Przewodniczący Marcin Komisarz
Z-ca przewodniczącego Marcin Kosiński
Członek Komisji Adam Antochów
Członek Komisji Mateusz Kulka
Członek Komisji Adam Kempa

Sąd koleżeński

Przewodniczący Janusz Bełch
Z-ca przewodniczącego Janusz Baum
Członek Sądu Maciej Wilk
Członek Sądu Krzysztof Siedlecki
Członek Sądu Grzegorz Białek

Rzecznik dyscyplinarny

Rzecznik Jerzy Seidler

Gospodarz koła

Gospodarz koła Marek Stawarz